Page 3 - Rynki Zagraniczne - Chiny
P. 3

ZBH SZANGHAJ
          Chiny                       UWARUNKOWANIA RYNKOWE                                       AKTUALIZACJA: 27.12.2021


      Chiny to gigantyczny rynek, na którym panuje hiperkonkurencja. Zagraniczne produkty rywalizują z lokalnymi producentami przede wszystkim jakością, bezpieczeństwem
      i innowacyjnością. Podczas gdy rodzima produkcja dominuje w segmencie masowym, zagraniczne produkty najczęściej wciąż mają przewagę w segmencie premium. Obecnie szanse
      rynkowe posiadają firmy, które oprócz dobrego produktu posiadają także zaplecze marketingowe, dobry serwis posprzedażowy oraz wykazują elastyczność w podejściu do rynku
      chińskiego.

           ELEMENTY KULTURY BIZNESU                    MOCNE I SŁABE STRONY                     PERSPEKTYWY DLA BRANŻ


       Negocjacje   to  długi,  wieloetapowy          Gigantyczny rynek, którego potencjał             Wykorzystanie     kanałów     online
       proces, który często zaciera granicę              nieustannie rośnie.                      w sprzedaży i marketingu.
       między    formalnymi     spotkaniami
       i budowaniem nieformalnych relacji               Produkty   importowane    postrzegane          Dla zagranicznych producentów wciąż
       prywatnych.                          są jako produkty wysokiej jakości.              perspektywiczny      jest    sektor
                                                                      rolno-spożywczy, w którym priorytetem
       Chiński partner często nie wyrazi jasno            Rosnąca w siłę rodzima produkcja, która            jest jakość i bezpieczeństwo.
       swojej negatywnej opinii, dlatego warto            w   wielu   segmentach     wypiera
       jest być wyczulonym na miękkie formy              zagraniczne firmy.                      Kosmetyki i kosmeceutyki – szczególnym
       przekazu.                                                          zainteresowaniem cieszą się kosmetyki
                                       Wysokie bariery wejścia.
                                                                      wielofunkcyjne     dostosowane     do
       Przekazywanie wizytówek w Chinach jest             Słaba rozpoznawalność Polski i polskich            chińskiego konsumenta.
       niezwykle ważne, bowiem pokazuje
                                       produktów.
       szacunek    między    potencjalnymi
       partnerami.                          Odmienność kultury biznesowej oraz              Technologie VR/AR.
                                       preferencji konsumentów.


                                       Protekcjonizm w zakresie zamówień

     PRZYDATNE LINKI:                          publicznych.
     Formularz kontaktowy PAIH: https://www.paih.gov.pl/kontakt
     EU SME Centre: https://www.eusmecentre.org.cn/
   1   2   3   4