Page 2 - CHINY - podatki
P. 2

AKTUALIZACJA:
          CHINY
                                                                                         LIPIEC 2021

     CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO     Krajowy system podatkowy w Chinach opiera się o ustawy uchwalone przez Narodowy Kongres Ludowy (NPC) i jego Stały Komitet oraz przepisy
     administracyjne wydane przez Radę Stanu (oddział wykonawczy), które zawierają zasady dotyczące wdrażania przepisów.


     Ponadto departamenty Rady Państwa - Ministerstwo Finansów i Państwowa Administracja Podatkowa (STA) wydają interpretacje podatkowe, okólniki i inne
     stosowne przepisy. STA posiada podległe mu jednostki na szczeblu prowincjonalnym oraz miast i dystryktów. SAT jest organem odpowiedzialnym
     za pobieranie podatków i egzekwowanie przestrzegania przepisów.


     Chiński system podatkowy obejmuje szereg należności publicznych nałożonych na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, w tym podatki dochodowe (podatek
     dochodowy od osób prawnych i indywidualny podatek dochodowy), podatki obrotowe (VAT, podatek od działalności gospodarczej i podatek konsumpcyjny),
     podatki od nieruchomości (podatek od wzrostu wartości nieruchomości i nieruchomości podatek), a także inne, takie jak podatek skarbowy, opłaty celne,
     podatek od zakupu pojazdów silnikowych, podatek od pojazdów i statków czy podatek od budowy i utrzymania miast.     Obowiązujące przepisy i zasady podatkowe będą się różnić w zależności od miasta i prowincji, w której działa firma, ponieważ na podstawie przepisów
     lokalnych mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.     WSKAŹNIK
     DOING BUSINESS 2020                         CHINY              POLSKA


     CZAS


     poświęcony na rozliczenie i płatności podatków            138                334
     (liczba godzin łącznie w ciągu roku)
   1   2   3   4   5   6   7