Page 3 - CHINY - podatki
P. 3

AKTUALIZACJA:
          CHINY
                                                                                         LIPIEC 2021

       UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA


       Polska posiada z Chinami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1990.
       Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


       Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.
       PODSTAWOWE RODZAJE DANIN                                                                                    SZCZEGÓŁOWE
        RODZAJ             OBOWIĄZKI                                     STAWKI
                                                                                    INFORMACJE
       PODATKU             PODATNIKA       AKCYZA   • Zeznania podatkowe należy generalnie składać     • Podatek  konsumpcyjny   dotyczy:  napojów   alkoholowych,  luksusowych
               za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia        kosmetyków, oleju napędowego, fajerwerków, biżuterii, motocykli, pojazdów
               następnego miesiąca.                  silnikowych, benzyny, luksusowych zegarków, tytoniu, sprzętu golfowego, jachtów
                                          itp.,
                                         • Według stawek od 1% do 56% wartości dobra.         CŁO                              Istniejące stawki celne:
                                         • stawka taryfowa, stawka taryfowa dla krajów najbardziej uprzywilejowanych,
                                          stawka taryfowa umowna, preferencyjna stawka taryfowa, stawka kontyngentu
                                          taryfowego (TRQ) i tymczasowa stawka taryfowa.
                                         • Kraj pochodzenia przywożonych towarów odgrywa również rolę w określaniu
                                          stosowalności szeregu innych polityk handlowych, takich jak kontyngent taryfowy,
                                          taryfy preferencyjne, cło antydumpingowe, cło antysubsydyjne itp.
   1   2   3   4   5   6   7   8