Page 6 - CHINY - podatki
P. 6

AKTUALIZACJA:
          CHINY
                                                                                         LIPIEC 2021

       PODSTAWOWE RODZAJE DANIN                                                                                    SZCZEGÓŁOWE
        RODZAJ               OBOWIĄZKI                                    STAWKI
                                                                                    INFORMACJE
       PODATKU               PODATNIKA


         PIT   • Osoby będące rezydentami - osoby mające miejsce zamieszkania     Dla rezydentów podatkowych:
               w ChRL lub osoby niemające miejsca zamieszkania, które
               zamieszkiwały w ChRL przez co najmniej 183 dni w roku         Opodatkowany dochód (CNY*)            Stawka podatkowa (%)
               podatkowym od ich dochodów na całym świecie.                0 - 36,000              3           • Individual Income
              • Osoby niebędące rezydentami - osoby niemające miejsca         36,000 - 144,000             10             Tax Return for
               zamieszkania i zamieszkałe w ChRL przez mniej niż 183 dni w roku   144,000 - 300,000             20             Income from
               podatkowym.                              300,000 - 420,000             25             Production and
              • Dochód podlegający opodatkowaniu odnosi się do „wynagrodzeń,     420,000 - 660,000             30             Business
               premii, premii na koniec roku, udziałów w zyskach, dodatków,     660,000 - 960,000             35             Operations
               subwencji lub innych dochodów związanych z pracą lub         ponad 960,000               45
               zatrudnieniem”.                                                             • Self-declaration of
              • Pracodawcy powinni płacić organom podatkowym „metodą                                            Individual Income
               skumulowanego potrącenia” co miesiąc.                Dla nierezydentów podatkowych:                    Tax
              • Zgłoszenie zeznania rocznego w terminie od 1 marca do 30 czerwca
               następnego roku.                           Miesięczny opodatkowany dochód(CNY)    Stawka podatkowa (%) • Income tax
                                                 0 - 3,000                  3            consequences of
                                                 3,000 - 12,000               10            residency in China
                                                 12,000 to 25,000              20
                                                 25,000 to 35,000              25
                                                 35,000 to 55,000              30
                                                 55,000 to 80,000              35
                                                 ponad 80,000                45
   1   2   3   4   5   6   7   8