Page 5 - CHINY - podatki
P. 5

AKTUALIZACJA:
          CHINY
                                                                                         LIPIEC 2021

       PODSTAWOWE RODZAJE DANIN                                                                                    SZCZEGÓŁOWE
        RODZAJ               OBOWIĄZKI                                    STAWKI
                                                                                    INFORMACJE
       PODATKU               PODATNIKA

          CIT   • Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.           • Odmienne zasady opodatkowania dla TRE i pozostałych       • Tax Return for the
              • Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do dnia 31 maja po        podmiotów:                            Monthly (Quarterly)
               zakończeniu roku podatkowego lub wcześniej (przepisy szczególne).      • TRE: Standardowa stawka CIT wynosi 25%. Niższe       Prepayment of
              • Tymczasowe raportowanie i płatności muszą być dokonywane            stawki podatkowe są dostępne dla przedsiębiorstw      Resident Enterprise
               co miesiąc lub co kwartał (określa organ podatkowy).              spełniających odpowiednie warunki (5%/10%/15%)       Income Tax (applicable
              • Płatności tymczasowe należy uiścić w terminie 15 dni od końca        • Non- TRE: co do zasady stawka CIT wynosi 25%.        to payments on an
               każdego miesiąca / kwartału.                          Wyjątkowo podmioty nie posiadające ośrodka działań     actual profit basis)
              • Przedsiębiorstwo będące rezydentem podatkowym (TRE) jest
                                                       w Chinach opodatkowane są stawką 10% na zasadzie
               pojęciem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych            WHT.                          • Tax Return for the
               (CIT).                                                                  Monthly (Quarterly)
              • TRE podlegają CIT od dochodu na całym świecie, podczas gdy                                         Prepayment of
               pozostałe podmioty  opodatkowane   są  tylko od  dochodu                                     Enterprise Income Tax
               pochodzącego z Chin.                                                           (applicable to paying
                                                                                    on a deemed basis)

                                                                                   • China Enterprise
                                                                                    Income Tax (EIT)
   1   2   3   4   5   6   7   8